Page 1 - השקמה בת ים 1641_14.11.18
P. 1

‫שיניים‬                ‫שנהבית מרפאת שיניים חצי רוחב ‪ | 1626‬שלמה‬

    ‫בס"דמרפאת‬

‫שיניים לבנות ביום אחד!‬

‫כ תיקון תותבות במקום‬
    ‫כ השתלות שיניים‬
              ‫כ‬                                 ‫בת ים‬
‫אחד‬      ‫יישור שיניים‬ ‫כ‬                          ‫‪ 49,000‬עותקים‬
    ‫ציפוי שיניים ביום‬
                                           ‫‪www.hashikma-batyam.co.il‬‬
‫אלי כהן ‪ ,9‬בת ים )פינת חצור ‪(4‬‬                         ‫טל‪058-5020310 | *5084 | 03-5020300 .‬‬

  ‫‪072-330-7520‬‬                                 ‫‪ 14.11.2018‬ו‘ בכסלו תשע“ט | גיליון ‪1641‬‬
   1   2   3   4   5   6