Page 8 - השקמה בת ים 1664 01.05.2019
P. 8

‫בס"ד‬

 ‫מרפאת שיניים‬                                   ‫פותחים את הקיץ גמליאדה‬
                                      ‫טירוטאל‪2‬יומשמאוולןלרדו‪-‬ורמרוךןחובדליתרלעעךכייצוילוה‪9‬ררהק‪1‬יגמ‪/‬ילהי‪5‬תם‪/‬לא‪9‬החוהגי‪2‬ומנ‪-‬סלעם‪6‬ןר‪2‬בימבלומןחיארימרםיקמנטהוראפיילםת בטבריה‬
 ‫בהנהלת ד"ר דוד יעקובוב‬                                                                    ‫ראשון‪-‬רביעי ‪23-26/6/19‬‬
                                                                                ‫‪ 4‬ימים ‪ 3‬לילות‪-‬חצי פנסיון‬
  ‫השתלות שיניים‬                              ‫‪₪‬לזוג‪-‬הסעטותוחניניםס ריקאדה ‪ ₪‬לזוג‪-‬הסעות חינם‪2,298 1,827‬‬
                                                                                                     ‫רק‬
 ‫למלילומוואיחחצשתבמכיותםדלולללאלכאכלאתבא‪.‬פורריךם‪.‬הבהתנהחיליהך‬
                                         ‫מלון לייקהאוס טבריה‬
 ‫השתלות ושיקום הפה‬                            ‫ראשון‪-‬רביעי ‪ 4 23-26/6/19‬ימים ‪ 3‬לילות ‪ -‬חצי פנסיון‬
                                                                       ‫בניתבורמדראכוהאןלוייואססיאברסדפנאיולי‬
 ‫שיקום מלא ביום אחד לפי התוויה רפואית‬                    ‫רק ‪₪ 1,790‬טיולים וימי כיף‬

 ‫אצלנו מקדישים לכם‬                             ‫לאדם‪ -‬הסעות חינם‬
 ‫את כל הזמן שבעולם‬                             ‫איסובפתי‪-‬םי‪:‬ם‪,‬ארשאדושד‪,‬ל"יצבנוהת‪",‬חאולון‪,‬‬
                                      ‫יוםעסוחצמביבמשיכא‪9‬נ‪1‬ור‪5/‬תת‪9/‬‬      ‫יהבומםעיעקחםצבמיוומשתהינאז‪19‬רוח‪/‬יל‪5‬תמי‪9/‬תם‬  ‫ויוחםיעאפחלצמהיהמשהיכקרא‪19‬סומ‪/‬ול‪5‬תמ‪9/‬ה‬   ‫רקיאבוםרשושחתנויד‪9‬צ‪1‬שד‪/‬י‪5‬א‪/‬קי‪6‬יירם‬
      ‫טיפולים כירורגיים‬
                                      ‫גליתא‪ ,‬גליל י‪ ,‬אלמגור ואיוב‬                             ‫רק ‪ &129‬לאדם‬                ‫אררקוח‪9‬ת‪3‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
    ‫עקירות שיני בינה כלואות עם מכשיר חדשני‬               ‫רק ‪ &129‬לאדם רק ‪ &129‬לאדם‬
                                                         ‫יוםע חצמימשיא‪9‬ו‪5/1‬ת‪9/‬‬            ‫ויוהעםגעכלחויצמליהמשהיעאמ‪9‬ת‪1‬וע‪/‬יר‪5‬ת‪/‬קב‪9‬יה‬ ‫יוםע חצמימשיא‪9‬ו‪5/1‬ת‪9/‬‬
        ‫יישור שיניים‬                                                                                        ‫וכל מה שביניהן‬
    ‫ציפויי חרסינה לשיניים‬                                           ‫הקרבות על ירושלים‬                                    ‫רק ‪ &129‬לאדם‬
                                      ‫נחילוםאלשענלי‪,‬ר‪9‬פ‪1‬ת‪/‬ר‪5‬ו‪/‬בו‪3‬ט‪1‬יתצפת וראש פינה בדרך אל העיר‬
‫בדיקה והתייעצות ללא התחייבות‬
 ‫אפשרות מימון עד ‪ 60‬תשלומים‬                        ‫קסם הפרי ומפעל שופרות‬

‫עובדים עם כל חברות הביטוח‬                          ‫אררקוח‪5‬ת‪3‬צה‪2‬ריי&םלמאלדאםה‬
        ‫מחירים נוחים‬                                            ‫רק ‪ &129‬לאדם רק ‪ &129‬לאדם‬                                ‫יום שלישי ‪14/5/19‬‬
                                      ‫יום שלישי ‪21/5/19‬בתי בוץ‬                                                    ‫והעמק הנעלם‬
  ‫הנחות והסדרים‬                                                                                              ‫אררקוח‪9‬ת‪9‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
‫מיוחדים לסטודנטים‬                             ‫יוחם כימף בתמרחגצאדותר‬

  ‫ותלמידי ישיבה‬                              ‫אררקוח‪9‬ת‪9‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
                                      ‫יוועבםמקחקעמיתהשימה‪9‬עת‪1‬י‪/‬ימ‪5‬נרו‪/‬י‪0‬תם‪3‬‬ ‫יוהםהעישננירך‪9‬י‪1‬ח‪/‬יפ‪0/5‬הפ‪2‬ה‬         ‫יועאיםכוטרבלשיילעהיא‪9‬הה‪/1‬כק‪5‬רט‪/‬תנ‪15‬םה‬
    ‫דב הוז ‪ ,72‬חולון‬
                                      ‫אררקוח‪0‬ת‪1‬צה‪2‬ריי&םלמאלדאםה‬       ‫אררקוח‪9‬ת‪7‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬          ‫אררקוח‪9‬ת‪9‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
   ‫‪054-6373733‬‬
                                                         ‫יום שלישי ‪28/5/19‬‬              ‫יוקםבבחרלומ"יגתשיבצ‪9‬עוד‪1‬י‪/‬מ‪5‬רק‪/‬י‪23‬ם‬    ‫יוקםבבחרלומ"יגתשיבצ‪9‬עוד‪1‬י‪/‬מ‪5‬רק‪/‬י‪23‬ם‬
 ‫‪ www.drdavid.co.il‬אותחנופבשו‪-‬‬                                                                                      ‫רק ‪ &109‬לאדם‬
                                                         ‫הצוק הלבן ברכבי גולף‬             ‫אררקוח‪9‬ת‪5‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
                          ‫גליון ‪1.5.2019 | 1664‬‬
                                                         ‫ראש הנקרה רכבל וחיזיון‬            ‫ממבלוחןרוגטידוולליםשללקביתץי‬
                                                          ‫אררקוח‪9‬ת‪9‬צה‪1‬ריי&םלמאלדאםה‬
                                                                                ‫‪ 4‬ימים ‪ 3‬לילות חצי פנסיון‬
                                      ‫ליוקםרחאמיתשיש‪9‬ב‪1‬ו‪6/‬ע‪/‬ו‪6‬תשבועות ‪6-9/6/19‬‬

                                      ‫ארץ זבת חלב ודבש‬
                                      ‫חלבית‬ ‫אררוקחת‪ 9‬צ‪9‬הר‪1‬יי&ם‬       ‫ויוקקםטצישרףיליןדשויהבע‪9‬ד‪1‬ת‪/‬בינ‪6‬י‪/‬ק‪4‬םה‬
                                      ‫לאדם‬                  ‫אררקוח‪9‬ת‪0‬צה‪2‬ריי&םלמאלדאםה‬
                                      ‫מחמליוןשילעידימוקצה"שאורקס‪755‬ט‪2‬ב‪₪‬רליזוגה כפר הנופש עין זיוון‬
                                      ‫‪ 4‬ימיאםרו‪3‬חתלילצוהתר‪-‬ילםינבהשובאתרוחחינתםבוקרשבועות ‪6-9/6/19‬‬            ‫מחלמויןשיקרעדאוןמוצפ"לשארזקה‪4‬י‪9‬ר‪8‬ו‪₪ 3‬ש ללזיוגם‬

                                      ‫שכובלורלקעהו‪9‬סת‪9‬עו‪5‬ב‪,‬תי‪2‬הםל‪₪‬ולךהזווגמשלובח‬                      ‫שבועות‬

                                                                                ‫באילת‬

                                                                                ‫חמישי‪-‬ראשון ‪6-9/6/19‬‬
                                                                                ‫‪ 4‬ימים ‪ 3‬לילות‪-‬חצי פנסיון‬
                                                                                ‫מלון קיסר פרימייר רק ‪ ₪ 2,768‬לזוג‬
                                      ‫‪ 4‬יחממייםשי‪-3‬לריאלושותן‪9-‬ח‪/1‬צי‪/6‬פ‪9‬נ‪-‬ס‪6‬יון‬                      ‫רק ‪ ₪ 2,599‬לזוג‬              ‫מלון אמריקנה‬
                                                                                ‫רק ‪ ₪ 2,533‬לזוג‬              ‫מלון לה פלאיה‬
                                                                                ‫רק ‪ ₪ 2,432‬לזוג‬                 ‫מלון בי יוניק‬
                                      ‫רק ‪ ₪ 4,302‬לזוג‬               ‫מלון דויד‬               ‫רק ‪ ₪ 3,255‬לזוג‬                  ‫מלון נובה‬
                                      ‫רק ‪ ₪ 3,761‬לזוג‬            ‫מלון ספא קלאב‬                ‫רק ‪ ₪ 2,936‬לזוג‬
                                      ‫רק ‪ ₪ 3,462‬לזוג‬                                   ‫רק ‪ ₪ 2,734‬לזוג‬              ‫מלון פרימה מיוזיק‬
                                      ‫רק ‪ ₪ 3,909‬לזוג‬              ‫מלון אואזיס‬                                       ‫מלון בי קלאב‬
                                                            ‫מלון לוט‬
                                      ‫רק ‪ ₪ 3,516‬לזוג‬            ‫מלון הוד‬                   ‫מסולופן"אשמכרוילקלנההסאיעולתת‬
                                      ‫מרוקיאדה‬
                                      ‫מלון דויד ספא ים המלח‬                                ‫ח‪3‬מיימישים‪2 -‬מולצי"לושת‪19‬ח‪/‬צ‪6‬י‪/‬פ‪2‬נ‪2‬ס‪-‬י‪0‬ון‪2‬‬

                                      ‫ראשון‪-‬רביעי ‪14-17/7/19‬‬                               ‫ארוחת צהריים בשבת חינם‪1,998‬‬
                                      ‫‪ 4‬ימים‪ 3 ,‬לילות ‪ -‬חצי פנסיון‬                              ‫רק ‪ ₪‬לזוג‬
                                      ‫סירבנמקיומל‪9‬יוןי‪,9‬ב‪6‬ור‪,‬יזי‪1‬גלמלוו‪,‬נאדחדייםאםב‪-‬יזקרהיסיסהןסע‪,‬ווג'סתקמייחילעזנבומםי‪,‬‬
                                      ‫ומבבאחתרר השאליננוטרפנשטיםש‪.‬לנטו‪:‬יו‪IL‬ל‪.‬י‪G‬ם‪OR‬ע‪.‬ד‪Y21‬סו‪R‬ף‪TU‬יו‪N‬ל‪E‬י‪W20W1W9.C‬‬
                                         ‫נפיריטדיםי והוהרדשהמטה‪:‬רי‪22‬קי‪89003-2976023:2‬ש‪5‬לו‪-‬ח‪0‬ה‪205‬‬

                                      ‫‪ | 8‬השקמה בת ים | ‪| www.hashikma-batyam.co.il‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13